Wydział Coachingu Wyższej Szkoły Zarządzania i Coachingu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Kontakt

Biuro (także adres korespondencyjny)

Wyższej Szkoły Zarządzania i Coachingu we Wrocławiu :

Od 1 lip­ca 2014 ro­ku Biu­ro re­krutacyj­ne Uczel­ni mieści się we Wrocławiu, przy ul. Kuźni­czej 43/45 (w siedzibie Pro­fi-Lin­gua - I piętro - sala nr 10 - aby wejść do budynku, należy na domofonie wcisnąć nr 40).

Dni i go­dziny otwar­cia Biu­ra re­krutacyj­nego są poniżej:

 

Go­dziny otwar­cia (w okresie czer­wiec-wrze­sień 2014 r.):

Po­nie­działek 9:00 – 14:00

Wto­rek 9:00 – 14:00

Śro­da 9:00 – 14:00

Czwar­tek 9:00 – 14:00

Piątek - nie­czyn­ne

So­bo­ta (5.07, 19.07, 9.08, 23.08, 6.09, 20.09) 9:00-12:00

 

Adres do korespondencji:

Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu

ul. Kuźnicza 43/45

(róg Uniwersyteckiej)

50-138 Wrocław

 

Dane do faktur :

Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu
ul. Grudziądzka 122/1
51-165 Wrocław
NIP : 895 195 53 81