Wydział Coachingu Wyższej Szkoły Zarządzania i Coachingu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wykładowcy

Wykładowcami Studiów Podyplomowych są doświadczeni eksperci będący jednocześnie nauczycielami akademickimi i wysoko wykwalifikowanymi praktykami, którzy swoją wiedzę z powodzeniem wykorzystują w codziennej współpracy z indywidualnymi klientami oraz wieloma liczących się na rynku organizacjami. Kadra, tworząca Studium Kształcenia Coachów, to uznani specjaliści – mentorzy, konsultanci, trenerzy, coachowie, którzy swoje umiejętności i wiedzę zdobywali w kraju  jak również za granicą.  Większość wykładowców Wydziału to autorzy licznych publikacji oraz warsztatów poświęconych m.in. problematyce psychologii jednostek i grup, tutoringu i poradnictwa zawodowego, rozwoju kadr, efektywnego wykorzystywania metod coachingowych.

 

dr hab. Grażyna Bartkowiak

Doktor nauk hum. Grażyna Bartkowiak jest psychologiem, który specjalizuje się w psychologii zarządzania i biznesu. Jest autorką siedmiu monografii, pięciu podręczników i ok 200 artykułów poświęconych problematyce komunikowania się, motywowania, radzenia spbie ze stresem i szerokorozumianej pracy człowieka w zróżnicowanych typach organizacji. Zdobywała doświadczenia w ośrodkach akademickich Stanów Zjednoczonych Francji Wielkiej Brytanii. Posiada bogate doświadczenie badawcze,  organizacyjne, dydaktyczne szkoleniowe  i konsultingowe w zakresie  optymalizowania  funkcjonowania człowieka w organizacji. Jest osobą, która realizuje się w pracy ze studentami.

dr hab. Lesław Kulmatycki

Lesław Kulmatycki, dr hab., studia w zakresie: kultury fizycznej, psychologii, psychoterapii, technik relaksacyjnych, etyki, promocji zdrowia, odbyte w Polsce, Australii i w Indiach. Obecnie jako profesor nadzwyczajny kieruje Katedrą Nauk Humanistycznych i Promocji Zdrowia, Zakładem Promocji Zdrowia i Technik Relaksacyjnych, Podyplomowymi Studiami Technik Relaksacyjnych oraz Podyplomowymi Studiami Psychosomatycznych Praktyk Jogi. W Wyższej Szkole Zarządzania i Coachingu prowadzi zajęcia z : teorii rekreacji, coachingu zdrowego stylu życie, promocji zdrowia i technik relaksacyjnych. Współtwórca wrocławskiej koncepcji promocji zdrowia, główny specjalista d/s promocji zdrowia  przy Wydziale Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia. Autor około 200 artykułów oraz kilkunastu książek dotyczących relaksacji, jogi, zdrowia i wellness.

dr Aleksandra Chybicka-Myszka

Jestem doktorem psychologii o specjalnościach psychologia sportu, psychologia wychowawcza, oraz praca z głosem i z ciałem. Od września 2012 roku prowadzę własną działalność szkoleniowo- praktyczną w obszarze psychologii sportu i pracy z ciałem pod nazwą „Mental Sport”.  Prowadzę szkolenia, konsultacje indywidualne i grupy treningu mentalnego  dla zawodników różnych dyscyplin sportowych. Pracuję także z młodzieżą czynnie uprawiającą sport prowadząc treningi radzenia sobie ze stresem, wizualizacji i koncentracji. Współpracuję z wrocławskimi uczelniami wyższymi m.in. ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej, Uniwersytetem Wrocławskim, Wyższą Szkołą Zarządzania i Coachingu. W latach 2001-2012 byłam zatrudniona na stanowisku wykładowcy w  Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadziłam zajęcia z psychologii rozwoju dzieci i młodzieży, a także z problematyki komunikacji,  mechanizmów zachodzących w grupie rówieśniczej, zaburzeń zachowania i rozwoju osobowości, psychologii stresu, psychologii grupy społecznej, psychologii twórczości. Jestem instruktorem sportu jeździeckiego oraz instruktorem  Zumba ®  fitness,  prowadzę zajęcia Zumby®  od marca 2012 we wrocławskich i podwrocławskich klubach.

dr Agnieszka Fornalczyk

Doktor psychologii, specjalista w zakresie psychologii zarządzania, pracownik naukowy i wykładowca Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczony trener biznesu, coach kadry menedżerskiej oraz konsultant w obszarze komunikacji społecznej w organizacji (certyfikat Central Connecticut State University, New Britain). Autorka wielu publikacji naukowych, wykładów, warsztatów poświęconych problematyce coachingu w organizacji, rozwiązywania konfliktów; negocjacji realizowanych dla wielu organizacji. Członek Polskiego Towaryzstwa Psychologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji.Wykładowca Akademii Trenerskiej przy Ministerstwie Sportu i Turystyki.

dr Tomasz Kawka

Doktor nauk o zarządzaniu , adiunkt w Katedrze Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, adiunkt w Katedrze Zarządzania Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, kierownik Studium Podyplomowego „Nowoczesne zarządzanie kadrami” na UE Wrocław, wykładowca magisterskich studiów menedżerskich MBA na UE we Wrocławiu, prezes zarządu firmy doradczo- konsultingowej w obszarze ZZL BOSSG HR, autor 45 publikacji polskich i międzynarodowych z zakresu zarządzania kadrami, współorganizator i sekretarz cyklicznej Konferencji Naukowej „Sukces w zarządzaniu kadrami”, niezależny konsultant i trener biznesu w zakresie systemów motywowania, systemów wynagrodzeń, ocen pracowniczych i doboru kadr. Główne zainteresowania wdrożeniowo- badawcze: zarządzanie systemami motywowania materialnego, strategie personalne, rekrutacja i selekcja kadr menedżerskich, i zarządzanie zasobami ludzkimi w sporcie.

dr Magdalena Łużniak-Piecha

Doktor psychologii. Pracuje jako coach, szkoleniowiec oraz wykładowca akademicki. Specjalizuje się w psychologii zarządzania i psychologii międzykulturowej. Prowadzi badania w zakresie budowania międzynarodowych kultur organizacyjnych, rozwoju narzędzi zarządzania międzykulturowego oraz strategii adaptacji kulturowej i radzenia sobie z szokiem kulturowym. Wykłada w Szkole Głównej Handlowej, Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, wcześniej na Uniwersytecie Wrocławskim. Współpracuje z Polish University Abroad w Londynie, Euro Académie w Paryżu. Członkini Polish Psychologists’ Association w Londynie, w latach 2008 - 2010 pełniła rolę Vice-Prezesa, koordynowała projekty rozwojowe i badawcze Organizacji. Prowadzi szkolenia z zakresu Rozwoju Kompetencji Miękkich, Coachingu, Negocjacji i Zarządzania Zespołami Międzykulturowymi. Konsultuje rozwój strategii personalnych przedsiębiorstw w zakresie zarządzania ścieżkami kariery, zwłaszcza w środowisku międzynarodowej współpracy i rozwoju kompetencji kadry zarządzającej. Pisze podręczniki e-Learningowe, regularnie komentuje najnowsze fenomeny i zjawiska społeczne w programach publicystycznych TVN i TVN24.

dr Joanna Mesjasz

Trener biznesu, coach. Adiunkt w Katedrze Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Pełnomocnik Rektora ds. Zamiejscowego Ośrodka UE w Dzierżoniowie. Wieloletni praktyk zarządzania na kluczowych stanowiskach; m. in. Dyrektor Personalny GK Impel, Prezes Zarządu Spółki HRB, Wiceprezes Zarządu do spraw Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Przedsiębiorstwie Inżynierii i Hydrotechniki TAN S.A, Członek Zarządu w Przedsiębiorstwie Przemysłu Spirytusowego POLMOS we Wrocławiu, Dyrektor ds. HORECA w Browarach OKOCIM i Browarach Dolnośląskich PIAST, Prezes Zarządu Hurtowni Alkoholi i Napoi BIS w Lublinie. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu. Kilkunastoletnie doświadczenie na rynku szkoleniowym i doradczym. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących zarządzania firmą, w tym zarządzania strategicznego, zarządzania zmianą organizacyjną oraz diagnozą kultury i klimatu organizacyjnego. Prowadzi szkolenia z  zakresu rozwoju osobistego – komunikacji i autoprezentacji, zarządzania czasem, wystąpień publicznych, asertywności, radzenia sobie ze stresem oraz umiejętności trenerskich. W swoich szkoleniach największy nacisk kładzie na wykształcenie w uczestnikach dobrych praktyk zarządzania, doskonalenie potencjału własnego oraz pobudzanie kreatywności i doskonalenie umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu psychologii zarządzania i zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji.

dr Dorota Molek-Winiarska

Jest z wykształcenia psychologiem oraz doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Pracuje w Katedrze Zarządzania Kadrami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Od 13 lat pracuje również jako doradca personalny w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi szkolenia z zakresu psychologii zarządzania i doskonalenia kompetencji przywódczych. Obszar zainteresowań naukowych obejmuje głównie zagadnienie stresu zawodowego, psychologii zdrowia zawodowego oraz  prewencyjnych programów zarządzania stresem. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji. Jest także sympatykiem Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.

dr Dorota Nawrat

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki biznesu, coach, trener, doradca zawodowy, specjalista w zakresie stymulowania kompetencji innowacyjnych w edukacji i biznesie. Badania i zainteresowania naukowe w zakresie:

  • kompetencje innowacyjne menedżerów,
  • kształtowanie klimatu innowacyjnego w przedsiębiorstwie,
  • rozwój zawodowy dorosłych w środowisku pracy,
  • projektowanie innowacyjnej strategii działania,
  • rozwijanie potencjału twórczego poprzez coaching.

„Każdy człowiek ma niewykorzystane rezerwy potencjału twórczego, dzięki któremu może rozwijać się, doskonalić, projektować i wdrażać innowacje. W procesie społecznego dorastania potencjał ten jest często hamowany lub degradowany, między innymi pod wpływem sztywnych, narzuconych schematów: Przestań myśleć o niebieskich migdałach! Nie zadawaj głupich pytań! Rób tak jak jest Ci mówią!..... Takie blokady utrudniają rozwój i samorealizację. Tymczasem to właśnie potencjał twórczy człowieka jest siłą sprawczą i motorem rozwoju cywilizacyjnego – stanowi źródło przemian i innowacji. Coaching pomaga odkrywać takie bariery i je przekraczać. Obecnie ma to szczególne znaczenie, gdy nasza europejska gospodarka ma opierać się na innowacjach. Oznaczają one być lub nie być dla wielu przedsiębiorstw.”

dr Tomasz Seweryniak

Dr Tomasz Seweryniak jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na kierunku Wychowanie Fizyczne, specjalnośc trenerska, rocznik 1995. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania kadrami w Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. W roku 2006, decyzją Rady Wydziału Wychowania Fizycznego AWF we Wrocławiu uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej, przygotowując dysertację obejmującą zagadnienia kierowania zespołem sportowym. W czasie pracy w Akademii Wychowania Fizycznego w latach 1997-2008 był pracownikiem Zakładu Piłki Siatkowej następnie Zakładu Zarządzania w Grach Sportowych, a od roku 2009 Zespołu Coachingu Sportowego Katedry Komunikacji i Zarządzania w Sporcie prowadząc zajęcia dydaktyczne z zakresu piłki siatkowej halowej i plażowej, zarządzania kadrami, coachingu i coachingu sportowego a także zarządzania talentami sportowymi. Jest trenerem piłki siatkowej I klasy oraz siatkówki plażowej II klasy. Współpracował z Kadrą Narodową w siatkówce plażowej; prowadził profesjonalne zespoły siatkówki plażowej kobiet, które zdobyły wiele medali w Mistrzostwach Polski. Przygotował artykuły naukowe dotyczące zarządzania kadrami w klubach sportowych, minisiatkówki, siatkówki plażowej, mierników efektów działania graczy, kompetencji coachów sportowych. Jest autorem ksiażki „Siatkówka plażowa. Działania graczy i współzawodnictwo” a także współautorem monografii naukowej na temat umiędzynarodawiania kadr instytucji sportowych.

mgr Wioletta Małota

Doświadczony Executive Coach pracujący z najwyższą kadrą menedżerską. Certyfikowany Trener i Coach „Leadership Performance”, akredytowany przez Institut for Leadership and Management w Wielkiej Brytanii. Certyfikowany Trener Transforming Communication™ i narzędzi psychometrycznych do badania Inteligencji Emocjonalnej Przywódców - Emotional Capital™ w Wielkiej Brytanii. Wykładowca akademicki  z zakresu przywództwa, kultur organizacyjnych, mentoringu i Coachingu. Ekspert w zakresie  Coachingu  i mentoringu w Polsce. Jako trener, Excutive Coach i mentor wspiera organizacje w zarządzaniu w kulturze coachingowej  i mentoringowej. Aktywnie działa na rzez środowiska coachingowego – prowadzi akredytowane przez Association for Coaching (AC) szkolenia z zakresu kompetencji coachingowych i praktyki  Executive Coacha Uczestniczyła w pracy komisji Izby Coachingu stanowiących standardy Coachingu w Polsce. Autorka książki „Jak z menedżera stać się przywódcą?” podręcznika  dla menedzerów i coachów. Zapraszana na wykłady z zakresu Coachingu na międzynarodowe konferencje coachingowe.Członek międzynarodowej organizacji coachingowej w Wielkiej Brytanii – Association for Coaching. Doktorantka na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie  w zakresie nauk o zarządzaniu. Szkoli i konsultuje w j. polskim i angielskim.

Poniżej przedstawiamy listę wykładowców (JUZ WKRÓTCE)