Wydział Coachingu Wyższej Szkoły Zarządzania i Coachingu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Program

Kształcenie w zakresie Coachingu Efektywności Indywidualnej jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie jednostek i instytucji związane z wykorzystaniem metody coachingu jako sposobu rozwijania indywidualnego potencjału ludzi – np. pracowników, utalentowanych podopiecznych (uczniów, coachee), klientów, współpracowników, itp.

Skuteczne wykorzystywanie coachingu wymaga rzetelnej wiedzy ale i praktycznego doświadczania stąd proponujemy bogaty program rocznych (2-semestralnych) Studiów Podyplomowych, który pomoże sprostać tym wymaganiom. Słuchacze naszych studiów akademickich poznają najnowsze trendy i koncepcje dotyczące coachingu, a przede wszystkim nauczą się praktycznego wykorzystania metod oraz narzędzi coachingu personalnego w pracy dla indywidualnych klientów, uczniów, organizacji. Umiejętności praktyczne, uwzględniane w proponowanym programie studiów, będą zdobywane w trakcie licznych warsztatów oraz indywidualnych projektów, realizowanych pod okiem doświadczonych ekspertów - coachów.

 

Podstawowe obszary kształcenia dla SP: Coaching Efektywności Indywidualnej:

 • Profil cech i kompetencji coacha personalnego – techniki rozwijania własnego potecnjału
 • Natura i istota coachingu indywidualnego- cele, zadania, zastosowania, kryteria efektywności.
 • Psychologia klienta coachingu personalnego
 • Metodologia coachingu indywidualnego – etapy procesu, praktyczne metody i narzędzia.
 • Sytuacje trudne w coachingu indywidualnym i optymalne sposoby radzenia sobie.
 • Rozwój kompetencji interpersonalnych metodą coachingu – instrumenty i techniki.
 • Rozwój kompetencji poznawczych przy zastosowaniu coachingu – instrumenty i techniki.
 • Rozwój kompetencji społecznych i emocjonalno-motywacyjnych metodą coachingu – instrumenty i techniki.
 • Coaching indywidualny a rozwój kompetencji przywódczych – instrumenty i techniki.
 • Etyka coachingu.
 • Fitness i Welles – metoda wspierania rozwoju i budowania indywidualnej odporności coacha CEI.