Wydział Coachingu Wyższej Szkoły Zarządzania i Coachingu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Sylwetka absolwenta

Absolwent Studium Coachingu Efektywności Indywidualnej posiada widzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia procesu coachingu personalnego, w tym stosowania narzędzi i rozwiązań doskonalących indywidualny potencjał aktualnych i przyszłych klientów coacha.

Studium rozwija umiejętności wykorzystywania metody coachingu personalnego, w tym zwłaszcza :

  • samodzielnego i odpowiedzialnego prowadzenia procesu coachingu - praktycznego i racjonalnego wspierania rozwoju klientów indywidualnych (pracowników/współpracowników, uczniów, itp.)
  • diagnozowania predyspozycji i potrzeb klienta, jego obszarów wymagających rozwoju, opracowywania efektywnych programów indywidualnego coachingu oraz ich realizacji i oceny efektów
  • inspirowania i motywowania coachowanego do rozwoju, zachęcania do samodzielnych działań
  • poprawy indywidualnej efektywności klienta, w tym podnoszenia poziomu jego ogólnych i profesjonalnych kompetencji
  • rozpoznawania i przeciwdziałania trudnym sytuacjom coachingu personalnego spowodowanym typem sytuacji, zadań czy zachowaniami klienta (m.in. agresją, niechęcią, biernością, wyuczoną bezradnością, lękiem, manipulacją, roszczeniową postawą, itp.)