Wydział Coachingu Wyższej Szkoły Zarządzania i Coachingu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Co zyskasz studiując CEI ?

Korzyści dla Słuchacza Studiów Podyplomowych CEI:

  • Zdobycie wiedzy o narzędziach coachingu i sposobach ich stosowania w pracy z klientem indywidualnym.
  • Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie samodzielnego zaprojektowania i prowadzenia coachingu personalnego.
  • Poznanie własnego potencjału w zakresie samodzielnego prowadzenia coachingu efektywności indywidualnej oraz rozwinięcie umiejętności samodoskonalenia w tym zakresie.
  • Wzrost poczucia satysfakcji i kompetencji w prowadzeniu własnych działań zawodowych i osobistych wykorzystujących coaching indywidualny (budowania współpracy, kierowania zespołem, prowadzenia grupy, pracy z klientem itp.)
  • Wzmocnienie własnej pozycji zawodowej poprzez rozszerzenie repertuaru dotychczasowych umiejętności.
  • Zwiększenie szans na rozwój planowanej kariery zawodowej.
  • Zdobycie wykształcenia akademickiego potwierdzonego dyplomem wyższej uczelni umożliwiającego pracę w charakterze coacha efektywności indywidualnej