Wydział Coachingu Wyższej Szkoły Zarządzania i Coachingu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Co zyskasz studiując CEO ?

Korzyści dla Słuchacza Studiów Podyplomowych CEO:

 • Zdobycie wiedzy o narzędziach coachingu i sposobach ich stosowania w organizacji.
 • Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie samodzielnego zaprojektowania i prowadzenia coachingu zespołów.

 • Poznanie własnego potencjału w zakresie samodzielnego prowadzenia coachingu w organizacji oraz rozwinięcie umiejętności samodoskonalenia w tym zakresie.
 • Wzrost poczucia satysfakcji i kompetencji w prowadzeniu działań zawodowych wykorzystujących coaching (budowania współpracy, kierowania zespołem, prowadzenia grupy, itp.) .
 • Wzmocnienie własnej pozycji zawodowej poprzez rozszerzenie repertuaru dotychczasowych umiejętności.
 • Zwiększenie szans na rozwój planowanej kariery zawodowej.
 • Zdobycie wykształcenia akademickiego potwierdzonego dyplomem wyższej uczelni umożliwiającego pracę w charakterze coacha efektywności organizacyjnej

Korzyści dla Organizacji kształcącej swoich pracowników w zakresie CEO :

 • Rozwój kapitału - kompetencji pracowników w zakresie wykorzystywania metody coachingu jako narzędzia zarządzania, budowania standarów współpracy czy usprawniania pracy zespołowej.
 • Wzrost efektywności działań pracowników (specjalistów, liderów, menedżerów, mentorów, tutorów) wykorzystujących coaching zespołowy w swojej codziennej praktyce zawodowej.
 • Obniżenie kosztów ekonomicznych a także społeczno – psychologicznych rozwiązywania trudnych sytuacji organizacji przy zastosowaniu metod coachingowych (kierowania w warunkach nowych zadań, projektów, nowych grup pracowniczych, zmiany, istotne wdrożenia, itp.)
 • Skuteczniejsze realizowanie celów organizacji, jej rozwój i tym samym budowanie przewagi konkurencyjnej.

Kreowanie pozytywnego wizerunku organizacji jako wspierającej działania rozwojowe oraz stosującej nowoczesne metody doskonalenia pracowników.