Wydział Coachingu Wyższej Szkoły Zarządzania i Coachingu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Opinie i rekomendacje

“ The Association for Coaching® (AC) is a leading independent, and not-for-profit professional body dedicated to promoting best practice and raising the awareness and standards of coaching, worldwide. We are an inclusive organization, with members from over 40 countries, made up of professional coaches, training and coaching service providers, internal coaches, and organizations building coaching cultures.

As the CEO of the AC, I would like to express our support of the Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu in their intention to cooperate with foreign institutions and universities in order to open a new Coaching faculty.  As the coaching industry becomes more mature, it is vital for students to be educated in this subject in order to ensure there are qualified coaches of a sufficiently high standard in the future.” (The Association for Coaching)

„…. Wzrastająca konkurencyjność zarówno personalna jak i instytucjonalna  i  postępująca  demokratyzacja interakcji na rynku pracy wyznacza nowe oczekiwania, stawiane zarówno pracownikom jak i kadrze kierującej. Stąd  sformalizowane  poszerzanie  kompetencji pracowników,  zarówno instytucji samorządowych jak i firm, o umiejętności wspierania samorozwoju  współpracowników  z wykorzystaniem instrumentów coachingowych, wydaje się być potrzebą chwili. Dlatego  uważamy  za  uzasadnioną   inicjatywę Wyższej Szkoły Zarządzania i Coachingu  we Wrocławiu zmierzającą do powołania Wydziału Coachingu. Propozycja może  stanowić  cenne i oryginalne uzupełnienie oferty edukacyjnej składanej pracownikom instytucji gospodarczych, realizowanej na poziomie wyższym.” (Dolnośląska Izba Gospodarcza)

„… Demokratyzacja interakcji  w instytucjach  oświatowych  stawia nowe wymagania   kompetencyjne zarówno przed  nauczycielami,  a także  kadrą kierującą instytucjami oświatowymi. Dlatego  poszerzanie, na poziomie wyższym, kompetencji pracowników instytucji edukacyjnych,  o umiejętności   wspierania samorozwoju uczniów i współpracowników  z wykorzystaniem metody coachingowej uważamy za celowe. W naszej ocenie  proponowana przez  Wyższą Szkołę Zarządzania i Coachingu  na kierunku „Coaching”,  oferta  edukacyjna,  poszerzająca wiedzę i umiejętności  pracowników  instytucji oświatowych o kompetencje coachingowe, stanowi cenne i oryginalne uzupełnienie oferty edukacyjnej, skierowanej do środowiska oświatowego.” (Zarząd Krajowy Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych)

„… Powołanie Wydziału Coachingu, którego oferta edukacyjna ma za zadanie  poszerzyć wiedzę i umiejętności pracowników instytucji oświatowych o kompetencje coachingowe, stanowi uzupełnienie oferty edukacyjnej, skierowanej do środowiska oświatowego, realizowanej na poziomie wyższym. Nabycie dodatkowych umiejętności psychologicznych i pragmatycznych wspierania samorozwoju może stanowić cenne uzupełnienie kompetencji pracowników oświatowych, również w obszarze szeroko rozumianej  kultury fizycznej i sportu. Dlatego uważamy za ciekawą inicjatywę zmierzającą do powołania w Wyższej Szkole Zarządzania i Coachingu Wydziału Coachingu.” (Urząd  Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych, Wydział Sportu i Rekreacji)

„ … Na podstawie doświadczeń i rozpoznania rynku stwierdzamy, że coachowie obecnie pracują na naszym rynku pracy z klientami nad zagadnieniami związanymi z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Jest to zapewne zawód z przyszłością i zapotrzebowanie na tego typu specjalistów będzie rosło. Uważamy, że w obecnej chwili jest to kierunek dla menedżerów i wysokiej klasy profesjonalistów, posiadających już duże doświadczenie zawodowe i wykształcenie formalne w określonej dziedzinie. Dlatego studia podyplomowe z coachingu są optymalną formą kształcenia. Coaching czerpie bowiem z wielu dyscyplin, na podstawie, których tworzy własną bazę wiedzy i praktyk zawodowych.” (Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy)