Wydział Coachingu Wyższej Szkoły Zarządzania i Coachingu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Co zyskasz studiując CEI ?

Korzyści dla Słuchacza Studiów Podyplomowych CEI:

  • Zdobycie wiedzy o narzędziach coachingu i sposobach ich stosowania w pracy z klientem indywidualnym.
  • Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie samodzielnego zaprojektowania i prowadzenia coachingu personalnego.
  • Poznanie własnego potencjału w zakresie samodzielnego prowadzenia coachingu efektywności indywidualnej oraz rozwinięcie umiejętności samodoskonalenia w tym zakresie.
Więcej…

Sylwetka absolwenta

Absolwent Studium Coachingu Efektywności Indywidualnej posiada widzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia procesu coachingu personalnego, w tym stosowania narzędzi i rozwiązań doskonalących indywidualny potencjał aktualnych i przyszłych klientów coacha.

Studium rozwija umiejętności wykorzystywania metody coachingu personalnego, w tym zwłaszcza :

  • samodzielnego i odpowiedzialnego prowadzenia procesu coachingu - praktycznego i racjonalnego wspierania rozwoju klientów indywidualnych (pracowników/współpracowników, uczniów, itp.)
Więcej…

Program

Kształcenie w zakresie Coachingu Efektywności Indywidualnej jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie jednostek i instytucji związane z wykorzystaniem metody coachingu jako sposobu rozwijania indywidualnego potencjału ludzi – np. pracowników, utalentowanych podopiecznych (uczniów, coachee), klientów, współpracowników, itp.

Skuteczne wykorzystywanie coachingu wymaga rzetelnej wiedzy ale i praktycznego doświadczania stąd proponujemy bogaty program rocznych (2-semestralnych) Studiów Podyplomowych, który pomoże sprostać tym wymaganiom. Słuchacze naszych studiów akademickich poznają najnowsze trendy i koncepcje dotyczące coachingu, a przede wszystkim nauczą się praktycznego wykorzystania metod oraz narzędzi coachingu personalnego w pracy dla indywidualnych klientów, uczniów, organizacji. Umiejętności praktyczne, uwzględniane w proponowanym programie studiów, będą zdobywane w trakcie licznych warsztatów oraz indywidualnych projektów, realizowanych pod okiem doświadczonych ekspertów - coachów.

Więcej…

Coaching efektywności indywidualnej

Coaching personalny jako metoda wspierająca rozwój indywidualnego potencjału m.in., specjalistów, menedżerów, klientów, uczniów czy innych jego adresatów może znacznie przyczyniać się do wzrostu efektywności ich zachowań, poprawy wyników pracy, satysfakcji w życiu prywatnym czy zawodowym.

Metody coachingowe zorientowane na jednostkę, jej unikalne cechy, możliwości i potrzeby pozwalają na zaktywizowanie jej mocnych obszarów przy jednoczesnym wskazaniu sposobów radzenia sobie z ograniczeniami i słabościami. Tego rodzaju metody wspierają doskonalenie indywidualnych kompetencji osoby, jej profesjonalnych oraz uniwersalnych umiejętności, które mogą być wykorzystywane nie tylko w aktualnie wykonywanej pracy.