Wydział Coachingu Wyższej Szkoły Zarządzania i Coachingu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Co zyskasz studiując CEO ?

Korzyści dla Słuchacza Studiów Podyplomowych CEO:

  • Zdobycie wiedzy o narzędziach coachingu i sposobach ich stosowania w organizacji.
  • Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie samodzielnego zaprojektowania i prowadzenia coachingu zespołów.

Więcej…

Sylwetka absolwenta

Absolwent Studium Coachingu Efektywności Organizacyjnej posiada wiedzę i umiejętności do podejmowania działań i stosowania rozwiązań korzystnych dla zespołów i organizacji.

Studium rozwija umiejętności wykorzystywania metody coachingu w sytuacji zarządzania i kierowania zespołem w tym zwłaszcza:

  • praktycznego i racjonalnego wspierania rozwoju pracowników/współpracowników
Więcej…

Program

Kształcenie w zakresie Coachingu Efektywności Organizacyjnej jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie organizacji i instytucji związane z wykorzystaniem metody coachingu jako sposobu rozwijania potencjału pracowników ale i także jako narzędzia zarządzania. Skuteczne wykorzystywanie coachingu wymaga rzetelnej wiedzy ale i praktycznego doświadczania stąd proponujemy bogaty program rocznych (2-semestralnych) Studiów Podyplomowych, który pomoże sprostać tym wymaganiom. Słuchacze naszych studiów akademickich poznają najnowsze trendy i koncepcje dotyczące coachingu, a przede wszystkim nauczą się praktycznego wykorzystania metod oraz narzędzi coachingu w pracy dla organizacji. Umiejętności praktyczne, uwzględniane w proponowanym programie studiów, będą zdobywane w trakcie licznych warsztatów oraz indywidualnych projektów, realizowanych pod okiem doświadczonych ekspertów -coachów.

 

Więcej…

Coaching efektywności organiacyjnej

Zastosowanie coachingu w środowisku pracy umożliwia rozwój grup i jednostek czyli wewnętrznych zasobów, bez których istnienie dobrze rozwijającej się firmy nie jest możliwe. Metody coachingowe pozwalają m.in. na uaktywnienie mocnych stron i talentów pracowników, wzmocnienie ich motywacji do działania, przy jednoczesnym wskazaniu sposobów radzenia sobie z ograniczeniami i słabościami czy wspierają rozwój pracy zespołowej.